Boekenlegger Terug naar Oegstgeest

Boekenlegger Terug naar OegstgeestWethouder Huizing ontvangt boekenlegger
Cultuurwethouder Matthijs Huizing van schrijversdorp Oegstgeest nam zaterdag in de Rijnlandse boekhandel symbolisch een reusachtige boekenlegger in ontvangst uit handen van boekhandelaar René Koek. Dit ter gelegenheid van de opening van de jaarlijkse Boekenweek. Alle klanten van de boekhandel ontvangen bij hun boekaankoop in de Boekenweek een boekenlegger die verwijst naar de korte film ‘Schrijversdorp Oegstgeest’ op YouTube.

De boekenlegger is de eerste in een serie, die de komende jaren periodiek wordt uitgegeven door de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest in samenwerking met het Cultuurfonds Oegstgeest. Iedere volgende boekenlegger bevat een gedicht van een Oegstgeester schrijver. Belangstellende dichters uit Oegstgeest kunnen voor deze serie een gedicht aandragen. Een deskundige jury maakt een selectie van de aangeboden gedichten. Voor nadere informatie en het aandragen van gedichten kunt u mailen naar info@dorpsmarketingoegstgeest.nl.

Dorpsmarketing in Leven! 54

Dorpsmarketing in Leven! 54Dorpsmarketeer Oegstgeest Marjolijn van der Jagt presenteert Boerhaave.

Dorpsmarketeer bij Unity

Dorpsmarketeer bij UnityMarjolijn van der Jagt volgde per 1 december Agnes Kerckhoffs op als dorpsmarketeer in Oegstgeest. Zij kondigde 2019 aan als Boerhaavejaar. Zie: Unity.nu.

Terug naar Oegstgeest

Terug naar OegstgeestDorpsmarketing Oegstgeest heeft een eigen website www.dorpsmarketingoegstgeest.nl. De site is ook bereikbaar via www.terugnaaroegstgeest.com

Nieuw Logo Dorpsmarketing Oegstgeest

Nieuw Logo Dorpsmarketing OegstgeestDe Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest presenteert zichzelf voortaan met een beeldmerk met een meervoudige betekenis. Het moderne groene logo doet zowel denken aan een paperclip als aan een boekenlegger, omgekeerde kasteeltorens, een banier en ook aan een erevaantje.

Dorpsmarketeer Agnes Kerckhoffs licht het beeldmerk als volgt toe: "De paperclip geeft aan dat wij een verbindende rol willen spelen in het dorp. Het erevaantje verwijst naar onze positie als top tien-woongemeente. De boekenlegger past bij schrijversdorp Oegstgeest. Omgekeerd verwijst het beeldmerk naar de kastelen Oud-Poelgeest en Endegeest en een aantal andere kenmerkende gebouwen met twee torentjes in het dorp. De kleur groen past bij onze groene gemeente".

Belangrijk zijn volgens de dorpsmarketeer ook de letters DO in het beeldmerk. "DO is niet alleen de afkorting van Dorpsmarketing Oegstgeest, maar betekent in het Engels ook 'doen'. Deze Engelstalige uiting past in ons dorp waar ruim zeventig nationaliteiten zijn vertegenwoordigd. Met DO geven we aan dat Oegstgeest een actieve gemeente is, burgerparticipatie hier hoog in het vaandel staat en dat Dorpsmarketing Oegstgeest samen met de andere partijen in het dorp graag actief werkt aan de bloei van Oegstgeest."

Het nieuwe beeldmerk wordt zichtbaar in alle uitingen van Dorpsmarkering Oegstgeest. Zo was het al zichtbaar op de recent uitgegeven fiets- en wandelroute over Herman Boerhaave en prijkt het sinds kort op de voorgevel van Duinzigt, waar Dorpsmarketing Oegstgeest sinds deze zomer is gehuisvest.

'T2 Design en Communicatie' uit Katwijk heeft het beeldmerk en de huisstijl van de Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest ontworpen.

Beleidsplan 2018 - 2022

Dorpsmarketing zet in op ‘Terug naar Oegstgeest’
De Stichting Dorpsmarkering Oegstgeest gaat de komende jaren publiciteitsacties voeren onder de slogan ‘Terug naar Oegstgeest’. Deze slogan is ontleend aan het gelijknamige boek van de Oegstgeester schrijver Jan Wolkers. De stichting voert campagnes in samenwerking met zoveel mogelijk partijen in het dorp. Dat staat in het beleidsplan 2018-2022 dat voorzitter Hans Ludo van Mierlo van Dorpsmarketing en dorpsmarketeer Agnes Kerkckhoffs maandag 19 maart namens het bestuur aanboden aan burgemeester Jaensch.

Dorpsmarkering gaat Oegstgeest positioneren als een Top 10-woongemeente, een groene enclave en als schrijversdorp. De aangekondigde promotieacties worden gevoerd rond verschillende thema’s en in samenwerking met uiteenlopende partijen uit het dorp, zoals winkelcentra, horeca, bedrijfslocaties, culturele verenigingen, sportclubs, trouwlocaties, makelaars en projectontwikkelaars.

De promotie van Oegstgeest is er vooral op gericht bewoners van de regio te interesseren voor wonen, winkelen, sporten en recreëren in Oegstgeest. Dorpsmarketing ziet Oegstgeest niet als een toeristische locatie. Er komt dan ook geen eigen Oegstgeester VVV, maar er komen op drukke locaties in het dorp (zoals Corpus en kasteel Oud-Poelgeest) wel eigen informatiepunten over Oegstgeest. Dorpsmarketing werkt waar mogelijk samen met de regionale collegae bij regiomarketing.

Dorpsmarketing stimuleert commerciële en culturele activiteiten in het dorp en ondersteunt deze waar mogelijk met communicatie en advies. De succesvolle Wolkersweken in oktober 2017 en Oegst!Live aan het begin van dit jaar hebben aangetoond dat bundeling van activiteiten rond een centraal thema, zowel voor organisatoren als bezoekers, heel effectief kan zijn. Dit najaar wil Dorpsmarketing dit succes proberen te herhalen met de Boerhaaveweken, ter gelegenheid van de 350-ste geboortedag van de beroemde wetenschapper die op landgoed Oud-Poelgeest woonde.

De Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest werd eind augustus 2017 opgericht om Oegstgeest nadrukkelijker op de kaart te zetten, meer economische en sociaal-culturele activiteiten te creëren en de dorpscultuur te versterken. De oprichting van de stichting sloot aan op de wens van het gemeentebestuur en op soortgelijke ontwikkelingen in andere gemeenten in de regio.

Het meerjarenbeleidsplan van Dorpsmarketing Oegstgeest geeft de grote contouren aan van het beleid. Dorpsmarketeer Agnes Kerckhoffs werkt het beleidsplan uit in samenspraak met belanghebbenden in het dorp tot een concreet activiteitenplan. Het beleidsplan staat op de site van Dorpsmarketing www.dorpsmarketingoegstgeest.nl. Tot de activiteiten van Dorpsmarketing hoort ook de samenstelling van de uitagenda Oegst! die wekelijks gepubliceerd wordt in de Oegstgeester Courant en ook te vinden is op www.oegst.nl.

Terug naar Oegstgeest

Terug naar OegstgeestVoorzitter van de Stichting Dorpsmarkering Oegst­geest Hans Ludo van ­Mierlo en dorpsmarketeer Agnes Kerkckhoffs boden maandag 19 maart namens het bestuur het beleidsplan 2018-2022 aan burgemeester Jaensch.

Dorpsmarketeer in Leven! 50

In het jubileumnummer 50 van Leven! een prachtig portret van Dorpsmarketeer Agnes Kerckhoffs.

Oegst!Live wordt jaarlijks evenement

Oegst!Live wordt jaarlijks evenementDorpsmarketing, Cultuurfonds en Rabobank hielden op 5 februari 2018 voor de eerste keer het evenement Oegst!Live. Het wordt een jaarlijks terugkerend evenement waar diverse organisaties uit Oegstgeest kenbaar maken wat zij het komende jaar in petto hebben.

De Rabobank maakte tijdens het evenement haar donaties uit het Wensenfonds bekend.

Voor Oegst!Live waren de leden van de Rabobank, partners van Dorpsmarketing Oegstgeest en donateurs van het Cultuurfonds uitgenodigd. Daarnaast nodigden de organiserende partijen de lezers van de Oegstgeester Courant van harte uit bij Oegst!Live aanwezig te zijn en zich op inspirerende wijze te laten informeren over de evenementen die dit jaar op de Oegst! kalender te vinden zijn. Deze kalender vindt u iedere week in de Oegstgeester Courant.

Dit keer werd Oegst!Live gehouden in het clubhuis van ASC op het sportpark Overveer aan de Abtspoelweg 21 in Oegstgeest. Na afloop was er een borrel en de konden de aanwezigen kennismaken en van gedachten wisselen met de organisatoren van Oegst!Live.

Tijdens het evenement werd de film Schrijversdorp Oegstgeest vertoond.

Retailvisie Leidse Regio 2025

Retailvisie Leidse Regio 2025Economie071 heeft de actieplannen en strategie van de retailvisie Leidse Regio 2025 uitvoerig gepresenteerd. Zie voor actieplannen en strategie het hoofdrapport, en voor de actiepunten en kansen de actieplannen.

Dorpsmarketing gaat door met Oegst!

Dorpsmarketing gaat door met Oegst!Dorpsmarketing Oegstgeest, met de nieuwe dorpsmarketeer Agnes Kerckhoffs, neemt Oegst! over van Dorpslab en gaat door met de Uitagenda voor Groot Oegstgeest. De teller staat ruim boven de twaalfduizend vermeldingen. Zie het bericht in de Oegstgeester Courant.

Oegstgeest heeft nieuwe Dorpsmarketeer

Oegstgeest heeft nieuwe DorpsmarketeerHet bestuur van de stichting Dorpsmarketing Oegst­geest heeft Agnes Kerckhoffs (37) per 1 december aangesteld als de eerste dorpsmarketeer van Oegst­geest.

Zie het bericht in de Oegstgeester Courant.

Contactgegevens Dorpsmarketing Oegstgeest

Subsidieovereenkomst Dorpsmarketing Oegstgeest

Subsidieovereenkomst Dorpsmarketing OegstgeestWethouder Wendelien Tönjann en voorzitter Hans Ludo van Mierlo ondertekenden op dinsdag 29 augustus de overeenkomst waarmee de subsidieregeling Dorpsmarketing Oegstgeest officieel werd bekrachtigd.

Zie het bericht in de Oegstgeester Courant.

Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest gaat van start

Stichting Dorpsmarketing Oegstgeest gaat van startOp dinsdag 15 augustus is bij notaris Van de Oudeweetering officieel de stichting Dorpsmarketing Oegstgeest opgericht. De doelstelling van de stichting is het profileren en promoten van Oegstgeest bij bestaande en toekomstige bewoners, bedrijven en bezoekers om zo meer economische en sociaal-culturele activiteiten te creëren, het beste in de eigen gemeenschap naar boven te halen en de dorpscultuur te versterken. De oprichting van de stichting sluit aan op de wens van het gemeentebestuur en op soortgelijke ontwikkelingen in Leiden en andere gemeenten in de regio. De oprichters van de stichting zijn de stichting Dorpslab, het Platform Voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO) en het Cultuurfonds Oegstgeest.

Zie het bericht in de Oegstgeester Courant.

Symposium Dorpsmarketing in Corpus

Symposium Dorpsmarketing in CorpusOngeveer 220 belanghebbenden en belangstellenden kwamen dinsdag 27 oktober naar het Corpus Congres Center voor een door Dorpslab groots opgezet symposium over Dorpsmarketing. Doel van de avond was om de aanwezigen mee te laten luisteren, kijken, denken en praten over de vraag hoe dorpsmarketing voor Oegstgeest kan worden ingezet. De aanwezigen kregen in een sfeervolle ambiance een strak geregisseerd programma voorgeschoteld. Over de uitkomst van het symposium waren Dorpslab en de gemeente Oegstgeest tevreden. Zij voelen zich gesteund in het idee om een Oegstgeester (marketing)organisatie op te zetten die gaat samenwerken met de regiogemeenten en hun marketingorganisaties.

Zie voor de berichtgeving hierover de Oegstgeester Courant.

Presentatie dorpsmarketingplan

Presentatie dorpsmarketingplanOegstgeest biedt heel veel voor haar bewoners, ondernemers en bezoekers. De gemeente vindt dit reden genoeg voor actieve dorpsmarketing en heeft begin 2015 Dorpslab Oegstgeest gevraagd om hiervoor een plan van aanpak te schrijven. Lucien Geelhoed heeft namens het Dorpslab onlangs een uitvoerig plan voltooid en het rapport in juli 2015 aangeboden en toegelicht bij het college van Burgemeester en Wethouders. Het college was onder de indruk en heeft vrijwel direct op de website van de gemeente bekend gemaakt dat het plan beschikbaar is voor belangstellenden: “Het concept geeft een heldere en volledige omschrijving van wat Oegstgeest als gemeente kenmerkt en welke positieve (te vermarkten) punten Oegstgeest rijk is”. Het document is niet alleen heel uitnodigend om te lezen, maar ook om er over mee te denken. En dat is precies wat het verzoek is aan alle belanghebbenden èn belangstellenden in Oegstgeest! De gemeente en Dorpslab houden in oktober een symposium over dorpsmarketing.

Fotobijschrift: Lucien Geelhoed vindt René Descartes een van de ‘pareltjes’ van Oegstgeest: “Ik denk, dus ik besta”. Foto: Wil van Elk.

Zie het bericht in de Oegstgeester Courant.